Latvijas Baleta un Dejas Ģilde

Biedrība "Latvijas Baleta un Dejas Ģilde" ir profesionāla radoša biedrība, kura darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem Biedrības statūtiem. Kā Biedrība "Latvijas Baleta un Dejas Ģilde" reģistrēta 2005. gada 18. jūlijā, pirms tam kā sabiedriska organizācija "Baleta un dejas atbalsta fonds" reģistrēta 2002. gada 25. februārī.

Biedrības "Latvijas Baleta un Dejas Ģilde" dibinātāji

Vaira Vīķe-Freiberga

Vaira Vīķe-Freiberga
Latvijas baleta un dejas ģildes patronese

Haralds Ritenbergs

Haralds Ritenbergs
Rīgas horeogrāfijas vidusskolas direktors, mākslinieciskais vadītājs

Aivars Leimanis

Aivars Leimanis
LNO galvenais baletmeistars,
Baleta un dejas ģildes Goda biedrs

Ilze Makarova

Ilze Makarova
Baleta un dejas atbalsta Fonda direktore

Regīna Kaupuža

Regīna Kaupuža
Latvijas Baleta un Dejas ģildes valdes priekšsēdētāja

Mērķi

  • Attīstīt un pilnveidot baleta un dejas jomas profesionālo darbību.
  • Veicināt baleta un dejas jomas profesionālo izglītības attīstību, organizēt šim nolūkam kursus un meistardarbnīcas.
  • Izveidot Radošo prēmiju fondu un piešķirt stipendijas no tā.
  • Saglabāt baleta un dejas tradīcijas un uzturēt tās.
  • Veidot dokumentālus materiālus par Latvijas baleta vēsturi.
  • Organizēt labdarības pasākumus.
  • Popularizēt baletu un deju Latvijā un ārvalstīs.
  • Organizēt sadarbību ar citām radošajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
  • Organizēt koncertdarbību Latvijā un ārvalstīs piedaloties starptautiskos festivālos, konkursos, viesizrādēs.

Latvijas Baleta un dejas ģildes valde

Regīna Kaupuža – valdes priekšsēdētāja

Dzintra Buharina - valdes priekšēdētājas vietniece

Inese Apine – valdes locekle

Inta Silniece – valdes locekle

Evija Urbanoviča – valdes locekle

Ailita Rācene – valdes locekle

Ida Visnape – valdes locekle