Biedrība "Latvijas Baleta un Dejas Ģilde"

Adrese: Kalnciema iela 10/12, Rīga LV-1048, Latvija.

Tel.: +371 67454523
Mob. tel.: +371 29190322
Fakss: +371 67615870
E-pasts: baleta.gilde@inbox.lv

Mūsu rekvizīti:
Biedrība "Latvijas Baleta un Dejas Ģilde"
reģ. Nr.: 40008065359
konta Nr.: LV31HABA0551002469952
kods HABALV22

Pamatojumā norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu un maksājuma mērķi. Ja tā ir biedra maksa, tad atsevišķi jānorāda iestāšanās maksas summa un biedra maksa uzrādot par kādu gadu maksā!