Izglītība

Semināri, meistarklases

2009. gads
Meistarklases klasiskās dejas apguvē A. Vaganovas baleta Akadēmijas profesores Marijas Gribanovas vadībā

Meistarklases baroka deju apguvē profesores Jane Gingell vadībā

 

2006. – 2007. gads
L. Vikanovas dalība Pēterburgas A. Vaganovas Baleta Akadēmijas rīkotajā pedagogu seminārā par audzināmo sagatavošanu baleta profesijas apguvei.

Pēterburgas A. Vaganovas Baleta Akadēmijas pedagoģes Irinas Sitņikovas meistarklases klasiskajā dejā vecākajām klasēm RHV

ESF projekts „Horeogrāfu un dejas pedagogu kompetenču paaugstināšana mobilitātes apstākļos” VPD/ESF/PIAA/06/APK/3.2.5.2./0056/0237, kura ietvaros notika meistarklases klasiskajā dejā, modernajā dejā, mūsdienu dejā, dueta dejā.

2004. gads
Maskavas horeogrāfijas akadēmijas klasiskās dejas pedagoga A. Bondarenko meistarklases.

Vasaras nometne Vaivaros. Semināri.

Konkursi

2007. gads
Alise Prudāne - Starptautiskais baleta konkurss Brno, Čehijā I godalga.

2006. gads
Alise Prudāne – Starptautiskais konkurss Kijevā, Ukrainā, laureāte.
Aleksandra Kolidzeja – III Starptautiskais L. Jākobsona baleta konkurs Pēterburga, Krievija II godalga.
Iļjana Puhova - Starptautiskais A. Vaganovas baleta konkurss, Pēterburga, Krievija laureāte.

2005. gads
Alise Prudāne - Starptautiskais baleta konkurss Bearicē.

2004. gads
Aleksandra Kolidzeja - Konkurss Festivāls Tanz Olimp Berlīnē, Vācijā.
Sabīne Guravska - Starptautiskais baleta konkurss Mora.