Eiropas Savienības Fondu projekti

Sagatavojot un īstenojot ESF projektu, Latvijas Baleta un Dejas Ģilde izvirzīja mērķi - veicināt Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas mācībspēku un audzēkņu mobilitāti, lai nodrošinātu izglītības kvalitāti un pilnveidotu metodiku.

Līdzšinējā prakse nodrošināja pedagoģiskā personāla pilnveidi Sankt-Pēterburgas Dejas akadēmijas rīkotajos baleta semināros, tikai retumis palutinot profesionāļus ar ārvalstu lektoru meistarklasēm, kuras tik ļoti nepieciešamas 21.gadsimta darba tirgus apstākļos. Nepietiekošais valsts budžeta finansējums bija par iemeslu tam, ka Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā tika iekavēta pedagoģiskā personāla izglītošana saistībā ar inovācijām, kas, savukārt, izglītības programmas uzdevumus reducēja uz šauri profesionālu redzējumu.

 • Par projektu "Horeogrāfu un dejas pedagogu kompetenču paaugstināšana mobilitātes apstākļos"
  Līguma Nr. 2006/0066/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0056/0237
  lasīt vairāk >
 • Projekta "Horeogrāfu un dejas pedagogu kompetenču paaugstināšana mobilitātes apstākļos" prezentācijas materiāls
  Līguma Nr. 2006/0066/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0056/0237
  lasīt vairāk >

 • Projekta "Horeogrāfu un dejas pedagogu kompetenču paaugstināšana mobilitātes apstākļos" noslēgums
  Līguma Nr. 2006/0066/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0056/0237
  lasīt vairāk >