Konkursa nolikums

RĪGAS STARPTAUTISKAIS JAUNO PIANISTU KONKURSS 23.-24.10.2012.


Nolikums


Sadarbībā ar Latvijas Baleta un Dejas Ģildi 2012.gada 23.-24.oktobrī tiek rīkots Rīgas starptautiskais jauno pianistu konkurss Amatu ielā 5, Mazās Ģildes Lielajā zālē Rīgā. Konkurss veltīts akadēmiskās kamermuzicēšanas aktualizēšanai, lai popularizētu klasiskā baleta un folkloras melodiju vērtības klavierspēlē solo un klavieru ansamblim četrrocīgi. Rīgas starptautiskais jauno pianistu konkurss ir atvērts dalībai visu tautību jaunajiem pianistiem pasaulē un pieejams plašai sabiedrībai

(Pianistu konkurss (http://www.lbdg.lv/?page=16)).KONKURSA MĒRĶIS

            Bagātināt klavierspēles pedagoģiskās tradīcijas Latvijā, veicinot klasiskā baleta mūzikas un folkloras melodiju savdabības popularizēšanu akadēmiskās klaviermūzikas žanros.

 


 

KONKURSA UZDEVUMI

1.      Akadēmiskās klavierspēles prasmju attīstība jauno pianistu spēlē solo un ansamblī četrrocīgi;

2.      Akadēmiskās klavierspēles pedagoģiskā repertuāra dažādošana ar aizmirstiem un mazpazīstamiem skaņdarbiem;

3.      Publiskas muzicēšanas aktualizēšana jauno pianistu profesionālajā pieredzē.

 


 

PRASĪBAS DALĪBNIEKIEM

1.DALĪBNIEKU GRUPAS

1.1.Debitanti 5-6 gadi

1.2.Juniori A grupa 7-8 gadi

1.3.Juniori B grupa 9-10 gadi

1.4.Juniori C grupa 11-12 gadi

1.5.Seniori A grupa 13-14 gadi

1.6.Seniori B grupa 15-17 gadi

 


2.DALĪBNIEKU KATEGORIJAS

2.1.Klavieres solo (viena vai divas kārtas atkarībā no dalībnieku grupas)

2.2.Klavieru ansamblis četrrocīgi (viena kārta)

 


 

3.REPERTUĀRS

3.1. Klavieres solo: DEBITANTU un JUNIORU grupas

3.1.1. Debitanti solo no galvas līdz 3,5 minūtēm (minimums 3-maksimums 3,5 minūtes):

 • vairāki kontrastējoši skaņdarbi no Jāņa Norviļa krājuma Dziesmu druva: Latviešu tautasdziesmas jaunajiem pianistiem (http://www.lbdg.lv/?page=20).

3.1.2. Juniori A grupa solo no galvas līdz 5 minūtēm (minimums 3,5-maksimums 5 minūtes):

 • 1 skaņdarbs no Jāņa Norviļa krājuma Dziesmu druva: Latviešu tautasdziesmas jaunajiem pianistiem (http://www.lbdg.lv/?page=20),
 • 1 vai vairāki kontrastējoši mūsdienīgi skaņdarbi ar tautas melodiju intonatīvo materiālu (Ilzes Arnes krājums Skaņdarbi klavierēm u.c.) (http://www.lbdg.lv/?page=24),
 • 1 etīde pēc dalībnieka izvēles.

3.1.3. Juniori B grupa solo no galvas līdz 8 minūtēm (minimums 5-maksimums 8 minūtes) :

 • 2 kontrastējoši skaņdarbi no Jāņa Norviļa krājuma Dziesmu druva: Latviešu tautasdziesmas jaunajiem pianistiem (http://www.lbdg.lv/?page=20),
 • vairāki kontrastējoši mūsdienīgi skaņdarbi ar tautas melodiju intonatīvo materiālu (Paula Dambja krājums 10 mazi skaņdarbi bērniem, Romualda Kalsona krājums 12 latviešu tautasdziesmu apdares u.c.) (http://www.lbdg.lv/?page=24),
 • 1 etīde pēc dalībnieka izvēles.

3.1.4. Juniori C grupa solo no galvas līdz 10 minūtēm (minimums 8-maksimums 10 minūtes):

 • Variācijas par tautas melodijas tēmu VAI vairākas kontrastējošas Jāzepa Vītola Latviešu tautasdziesmas klavierēm no op.29; op.32, (http://www.lbdg.lv/?page=24),
 • baroka laikmeta skaņdarbs vai skaņdarbi (J.S. Baha Invencijas, Simfonijas, Franču svītas daļas, D. Skarlati Sonātes u.c.),
 • viena programmatiskas ievirzes etīde (A. Arenskis, F. Burgmillers, A. Diabelli, I. Mošeless, M. Moškovskis, E. Makdouels, E. Neiperts, L. Rožickis u.c., izņemot K. Černi etīdes).


3.2.Klavieres solo: SENIORU grupas

Pirmā kārta

3.2.1. Seniori A grupa solo no galvas līdz 12 minūtēm (minimums 10-maksimums 12 minūtes):

 • skaņdarbs ar tautas melodijas intonatīvo materiālu (Balāde, Fantāzija, Parafrāzes, Rapsodija, Rondo, Variācijas u.c.),
 • baroka laikmeta skaņdarbs vai skaņdarbi (J.S. Baha LTK, svītu, partitu vai tokātu daļas, D. Skarlati Sonātes u.c.),
 • viena virtuoza koncerta stila etīde ( P. Čaikovskis, S. Maikapars, F. Mendelszons, S. Ļapunovs, F. Lists, S. Rahmaņinovs, A. Skrjabins, J. Vītols u.c.).

3.2.2. Seniori B grupa solo no galvas līdz 15 minūtēm (minimums 12-maksimums 15 minūtes):

 • skaņdarbs ar tautas melodijas intonatīvo materiālu,
 • baroka laikmeta skaņdarbs vai skaņdarbi,
 • viena virtuoza koncerta stila etīde,
 • brīvas izvēles skaņdarbs.

Otrā kārta

3.2.3.Seniori A grupa solo no galvas līdz 8 minūtēm (minimums 6-maksimums 8 minūtes):

 • brīvas izvēles jebkura žanra un laikmeta skaņdarbs vai skaņdarbi (ir atļauts atkārtot pirmajā kārtā atskaņoto),
 • pēc 1950-gada komponēts brīvas izvēles skaņdarbs vai skaņdarbi (ir atļauts atkārtot pirmajā kārtā atskaņoto).

3.2.4.Seniori B grupa solo no galvas līdz 10 minūtēm (minimums 8-maksimums 10 minūtes):

 • brīvas izvēles jebkura žanra un laikmeta skaņdarbs vai skaņdarbi (ir atļauts atkārtot pirmajā kārtā atskaņoto),
 • pēc 1950-gada komponēts brīvas izvēles skaņdarbs vai skaņdarbi (ir atļauts atkārtot pirmajā kārtā atskaņoto).


3.3. Klavieru ansamblis četrrocīgi no galvas VAI no notīm.

3.3.1. Juniori A grupa ansamblis četrrocīgi līdz 6 minūtēm (minimums 4-maksimums 6 minūtes):

 • 1 tautas melodijas apdare,
 • brīvas izvēles klasiskā baleta mūzikas pārlikums vai pārlikumi.

3.3.2. Juniori B grupa ansamblis četrrocīgi līdz 8 minūtēm (minimums 6-maksimums 8 minūtes):

 • 2 kontrastējošas tautas melodiju apdares,
 • brīvas izvēles klasiskā baleta mūzikas pārlikums vai pārlikumi.

3.3.3. Juniori C grupa ansamblis četrrocīgi līdz 10 minūtēm (minimums 8-maksimums 10 minūtes):

 • 2 kontrastējoši skaņdarbi ar tautas melodiju intonatīvo materiālu,
 • brīvas izvēles klasiskā baleta mūzikas pārlikums vai pārlikumi.

 


 

4.VĒRTĒŠANA

4.1.Jaunos pianistus starptautiskā žūrija vērtē 25 punktu sistēmā, katram dalībniekam piešķirot vidējo balli no iegūto punktu kopsummas.

4.2.Žūrijas vērtēšanas kritēriji:

4.2.1.repertuāra grūtības pakāpe (katrā kategorijā atsevišķi),

4.2.2.atskaņojuma stilistiskā atbilstība un teksta precizitāte,

4.2.3.atskaņojuma tehniskā kvalitāte,

4.2.4.mūzikas tēlu skaidrība un dažādība,

4.2.5.skatuviskais kopiespaids (artistisms).

4.3.Katrā kategorijā atskaņojumi pirms punktu izlikšanas apspriesti netiek. Žūrijas izliktie punkti tiek publiskoti konkursa noslēgumā. Žūrijas vērtējums nevar tikt mainīts. Vienas kategorijas dalībnieku vienāda punktu skaita gadījumā žūrijas priekšsēdētājam pieder galējais lēmums.

 


 

5.BALVAS

Dalībniekiem tiek piešķirti 1., 2., 3.vietas diplomi un diploms par līdzdalību konkursā. Dalībniekiem kategorijā Klavieres solo Debitantu, Junioru A, Junioru B, Junioru C grupās tiek piešķirtas Ilzes Arnes, Paula Dambja, Romualda Kalsona, Jāņa Norviļa un Jāzepa Vītola balvas. Dalībniekiem kategorijā Klavieres solo Senioru A un Senioru B grupās tiek piešķirta Jura un Regīnas Lūšu balva. Dalībniekiem kategorijā Klavieru ansamblis četrrocīgi Junioru A, Junioru B, Junioru C grupās tiek piešķirtas Junioru žūrijas balvas.

Konkursa dalībnieku pedagogi saņem IZM saskaņojuma (27.03.2012.) profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas 12 stundu moduļa apliecības.

 


 

6.PIETEIKŠANĀS

Dalībai Rīgas starptautiskajā jauno pianistu konkursā salasāmi jāaizpilda Pieteikuma forma. Līdz 10.10.2012. pieteikums jānosūta elektroniski uz adresi: lusenora@yahoo.com ieskenētā veidā šādi:

 • salasāmi aizpildīta un divu personu parakstīta Pieteikuma forma,
 • dalībnieka vecuma apliecinājums (ieskenēts dokuments).

 


 

7.PAPILDU NOSACĪJUMI

Dalība Rīgas starptautiskajā jauno pianistu konkursā 2012.gadā ir bez maksas izglītības un labdarības mērķiem atbilstošos nolūkos.

Parakstītā Pieteikuma forma ir apliecinājums dalībnieka piekrišanai konkursa Nolikumam.

Ceļa un uzturēšanās izdevumus Rīgā sedz dalībnieki. Katru dalībnieku pavada pilngadīga persona.

Konkursā dalībnieki uzstājas programmā norādītajā secībā un koncerta apģērbā.

Konkursa norise, dalībnieku programma un informācija par konkursa rezultātiem tiek publiskota Latvijas Baleta un Dejas Ģildes mājas lapā (www.lbdg.lv sadaļā Projekti/Pianistu konkurss).

Visa veida audio un video fiksācija konkursa laikā neatkarīgi no tās turpmākās publiskošanas sabiedrībā netiek uzskatīta par nosacījumu honorāra izmaksai dalībniekiem.

Latviešu komponistu notis ir sasniedzamas bezmaksas lejuplādēšanai atbilstoši konkursa nekomerciālajam izglītojošajam nolūkam:

Pianistu konkurss

(http://www.lbdg.lv/?page=18)


Lejupielādējama nolikuma versija PDF formātā - ŠEIT.