Par autori

"Ethno-Didactics in Piano Practicing: 50 Arrangements Solo"

"Etnodidaktika klavierspēles mācībās: 50 apdares klavierēm solo"

Lūse, Nora (2012). ISBN 978-9984-49-511-8

 

Introduction

Ievads

Scores and Audio
 Notis un Audio
 

Latvian Folksong
Latvju dainas 

About Author

Par autori

 

 

Nora Lūse dzimusi Rīgā (1952), darbojas kā pianiste, muzikologs un pedagogs. Mākslas zinātņu doktore (Dr.art., 1985), pedagoģijas zinātņu doktore (Dr.paed., 2003), Ekonomikas un kultūras augstskolas asociētā profesore (2010). Beigusi Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas klavieru klasi (1971) pie Jutas Daugules. Studējusi klavierspēli LVK (1971-1974) pie prof. Igora Kalniņa. Beigusi Maskavas konservatorijas klavieru klasi (1978) pie prof. Tatjanas Nikolajevas un aspirantūru (1980) pie prof. Leonīda Roizmana.


Sniegusi vairāk nekā 100 solokoncertu bijušajās PSRS pilsētās (līdz 1991). Repertuārā galvenokārt romantiķu un latviešu komponistu (J. Vītols, L. Garūta, P. Dambis, A. Žilinskis u.c.) skaņdarbi. Muzicējusi kā koncertmeistare kopā ar fagotistu Andri Arnicānu, altisti Andru Arnicāni, dziedātāju Romanu Poļisadovu u.c. interpretiem. Veikusi virkni ieskaņojumu Latvijas radio  fondos  (J.  Brāmss,  F.  Lists,  S.  Prokofjevs,  J.  G.  Mītelis  u.c.).  Latvijas  Zinātnieku savienības (2001) un Latvijas Komponistu savienības biedrs (2007). Dž. B. Viotti starptautiskā pianistu konkursa laureāte (Itālija, 1980).


Docente J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (1981-1998), docente LLU (2000-2008), pētnieks RPIVA (2007-2012). Kopš 2003.gada darbojas kā starptautiskās izglītības programmas Socrates Erasmus docētāja. Vadījusi pedagogu profesionālās pilnveides A programmas 36 h kursus  Tukumā  un  Madonā  (2004-2010).  2011.gadā  Madonā  vadījusi  ar  IZM  saskaņojuma Nr.113 (15.08.2011) reģistrētu starptautisku 12 h semināru mūzikas pedagogiem. No 2012.gada Rīgā vada IZM saskaņojuma Nr.136 (27.03.2012) reģistrētus starptautiskus A programmas 36 h tālākizglītības seminārus-moduļus mūzikas pedagogiem.


Iedibinājusi Jāņa Norviļa starptautisko jauno pianistu konkursu Madonā (2011) un Rīgas starptautisko  jauno  pianistu  konkursu  (2012),  darbojusies  kā  žūrijas  priekšsēdētāja starptautiskajā Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkursā Koknesē (2004-2009).


Zinātnisku publikāciju un vairāku monogrāfiju autore: Doma koncertzāle un ērģelmāksla Latvijā (krievu valodā, 1985), Jāzepa Vītola klaviermūzikas interpretācija (1988), Latviešu pianisti-pedagogi (2003, Luda Bērziņa prēmija). Izstrādājusi E-mācību līdzekļus skolēniem un studentiem: Gadalaiki (Jelgava, 2007, ISBN 978-9984-784-28-1); Jāņa Norviļa Dziesmu druvā, (Madona, 2011, ISBN 978-9984-49-386-2), Etnodidaktika klavierspēles mācībās: 50 latviešu tautasdziesmu apdares ( Rīga, 2012, ISBN 978-9984-49-511-8).