Vecā versija

"Ethno-Didactics in Piano Practicing: 50 Arrangements Solo"

"Etnodidaktika klavierspēles mācībās: 50 apdares klavierēm solo"

Lūse, Nora (2012). ISBN 978-9984-49-511-8

 

Introduction

Ievads

Scores and Audio
 Notis un Audio 

Latvian Folksong
Latvju dainas 

About Author

Par autori

 

Nekomerciālajā e-resursā Etnodidaktika klavierspēles mācībās (2012) kā īpaši izstrādātā inovatīvā e-mācību metodiskā materiālā uzskatei jaunajiem pianistiem ir apkopotas 50 četriem iepriekšminētajiem raksturīgajiem tipiem atbilstošās apdares (skatīt Literatūra: Notis). Tās ir didaktiski pēctecīgi sakārtotas saskaņā ar profesionālas ievirzes mūzikas izglītības standartiem trijās pieaugošas grūtības pakāpēs nošu attēlu un izpildījuma fiksāciju veidā:
E-resursa autores audio demonstrējumu fiksācija apdarēm veikta 2012.gadā, izmantojot personīgo instrumentu YAMAHA C/Nr.6080451. Noras Lūses izstrādātā e-mācību metodiskā materiāla autortiesības tiek ievērotas saskaņā ar Autortiesību likuma 21.pantu Darba izmantošana izglītības un pētniecības mērķiem par speciāli radītiem audiovizuāliem darbiem izmantošanai izglītības iestādēs nekomerciālos nolūkos. Noras Lūses blakustiesības tiek ievērotas saskaņā ar Autortiesību likuma 48.pantu Izpildītāju tiesības par izņēmuma tiesībām fiksēt agrāk nefiksētu izpildījumu un padarīt to pieejamu sabiedrībai (nekomerciālos nolūkos). 
The innovative E-learning material Ethno-Didactics in Piano Practicing is designed for the use of professionally oriented music school piano pupils. The sheet music included in this E-learning material corresponds to the first edition or manuscript (see Bibliography: Scores). A sound track of folk tune arrangement is included, played by Nora Luse and recorded in Riga in 2012, on a Yamaha C piano Nr.6080451.
Nora Luse's copyright is observed in accordance with the Copyright Law, article 21: Educational and research use of contribution, on audiovisual materials created for use in educational institutions in non-profit manner. Nora Luse's related rights are observed in accordance with the Copyright Law, article 48: Performer's rights, on the exceptional right to record a previously unrecorded material and make it available to the public (free of charge).


Iesācēja pakāpe / Beginners' Level (Nr.1-14)

Vidējas grūtības pakāpe / Intermediate Level (Nr.15-28)

Augstākas grūtības pakāpe / Advanced Level (Nr.29-50)

 


 


Iesācēja pakāpe / Beginners' Level

 

1.Ilze Arne (1953). 3 latviešu tautasdziesmu apdares / 3 Latvian Folk Tune Arrangements. (Rokraksts/Manuscript)

 • Mēnestiņis zvaigznes skaita / The moon counts the stars (2011)
 • Tautiešami roku devu / I gave my hand (2008)
 • Trīs sidraba upes tek / Three silver rivers run (2011, 2.red. / 2nd ed.)


2. Pauls Dambis (1936). 10 mazi skaņdarbi bērniem / 10 Small Pieces for Children.

Notis: Visu gadu dziesmas krāju. Rīga: Zvaigzne, 1981, 54-64

 • Visas māsiņas bijām / We were all sisters
 • Birzgales dancis / Birzgales dance
 • Mīdāmā dziesma / Stomping song
 • Alsungas padancis / Alsungas dance
 • Bukaraga dziesma / Bukaraga song
 • Diždancis / Big dance
 • Apaļdancis / Round dance
 • Sudrabiņa lietiņš lija / Silver rain was falling
 • Kūko, mana dzeguzīte / Cuckoo, little cuckoo
 • Dej', māsiņa, līdz ar mani / Dance with me, dear sister

 

3.Oļģerts Grāvītis (1926). Es meitiņa kā puķīte / I am pretty girl (klavierēm četrrocīgi/ Piano Four Hands). Notis: Visu gadu dziesmas krāju. Rīga: Zvaigzne, 1981, 49-53

 


 

Vidējas grūtības pakāpe / Intermediate Level

 


4.Arta Arnicāne (1982). Caur sidraba birzi gāju / I walked in the silvery grove.
(Rokraksts/Manuscript)    

  

5.Romualds Kalsons (1936). 12 latviešu tautasdziesmu apdares / 12 Latvian Folk Tune Arrangements. Notis: Pieces by Latvian Composers. Leningrad: Soviet Composer, 1984, 4-29

 • Ēdīgi, ēdīgi tie panāksnieki / How hungry the wedding guests are
 • Ar meitāmi dancot gāju / Dancing with girls
 • Sola mani māmulīte / Mother promising not to cry
 • Bērziņami balts krekliņis / Birch trees white gown
 • Sudrabota zīle brēca / Silver bird
 • Sēdēja māsiņa / Sister was sitting
 • Kusti, kusti, ūdenszāle / Cry, sister, cry
 • Mēs deviņi bāleliņi / We are nine boys
 • Žēl man bija divu lietu / Two things I missed
 • Vediet mani kur vezdami / Do not lead me through the fir wood
 • Kas tā tāda griezes galva / What is this bird sitting there
 • Sestdien labi ciemā braukti / Saturdy is a visiting day

 

6.Edgars Raginskis (1984). Aijā, Ancīt, aijā / Sleep my sweet. (Rokraksts/Manuscript)

 


 

Augstākas grūtības pakāpe / Advanced Level

 

7.Jāzeps Vītols (1863-1948). 10 latviešu tautasdziesmas klavierēm/10 Latvian Folk Tunes for Piano op.29

Notis: Paraphrases miniatures pour Piano Op.29. Leipzig: M.P.Belaieff, 1901, 11

 • Skaisti dziedi lakstīgala / You sing beautiful, oh nightingale
 • Apkārt kalnu gāju / I went round the mountain
 • Āvu, āvu baltas kājas / I put my white shoes
 • Aijā, žūžū, lāča bērni's / Lullaby
 • Trīcēt trīcēj visa Rīga / All Riga was shaking strongly
 • Pūt, vējiņi, dzen laiviņu / Dear wind, blow my boat
 • Redz kur jāja div' bajāri / Look, two boyars riding
 • Pati māte savu dēlu / The mother to her son
 • Kas to Līgo ielīgoja? / Who started the Ligo Feast?
 • Irbīt gulēj' ceļmalā / Little grouse lay on the roadside

8.Jāzeps Vītols. 8 latviešu tautasdziesmas klavierēm / 8 Latvian Folk Tunes for Piano op.32

Notis: Acht Lattische Volksweisen fur Pianoforte Op.32. Leipzig: M.P.Belaieff, 1905, 13

 • Māmiņ mani maz' atstāja / My mother left me young
 • Ai, zaļā līdaciņa / Oh, ye green pike
 • Ko tu raudi, kas tev kaite / Why are you crying?
 • Aiz upītes jēri brēca / Across the river there call the lambs
 • Ej, saulīte, drīz pie Dieva / Oh Dear sun, please set soon
 • Aijā, bērniņ, pūpās / Lullaby
 • Maza biju, neredzēju / I was a little girl when my mother died
 • Sidrabiņa upi bridu / I paddled in a silver river

9.Marija Druste (1984). Folk Impressions. (Rokraksts/Manuscript)

 • Folk Impression I
  Kur tu teci, gailīti manu / Where are You going, my Roaster
 • Folk Impression II
  Krauklīt's sēž ozolā / Raven in the oak tree
 • Folk Impression III
  Aijā, žūžū / Lullaby
 • Folk Impression IV
  Skaisti dziedi, lakstīgala / You sing beautiful, oh Nightingale

 

To competition start page