notiss

"Ethno-Didactics in Piano Practicing: 50 Arrangements Solo"

"Etnodidaktika klavierspēles mācībās: 50 apdares klavierēm solo"

Lūse, Nora (2012). ISBN 978-9984-49-511-8

 

Introduction

Ievads

Scores and Audio
 Notis un Audio 

Latvian Folksong
Latvju dainas 

About Author

Par autori

 

Nekomerciālajā e-resursā Etnodidaktika klavierspēles mācībās (2012) kā īpaši izstrādātā inovatīvā e-mācību metodiskā materiālā uzskatei jaunajiem pianistiem ir apkopotas 50 četriem iepriekšminētajiem raksturīgajiem tipiem atbilstošās apdares (skatīt Literatūra: Notis). Tās ir didaktiski pēctecīgi sakārtotas saskaņā ar profesionālas ievirzes mūzikas izglītības standartiem trijās pieaugošas grūtības pakāpēs nošu attēlu un izpildījuma fiksāciju veidā:
E-resursa autores audio demonstrējumu fiksācija apdarēm veikta 2012.gadā, izmantojot personīgo instrumentu YAMAHA C/Nr.6080451. Noras Lūses izstrādātā e-mācību metodiskā materiāla autortiesības tiek ievērotas saskaņā ar Autortiesību likuma 21.pantu Darba izmantošana izglītības un pētniecības mērķiem par speciāli radītiem audiovizuāliem darbiem izmantošanai izglītības iestādēs nekomerciālos nolūkos. Noras Lūses blakustiesības tiek ievērotas saskaņā ar Autortiesību likuma 48.pantu Izpildītāju tiesības par izņēmuma tiesībām fiksēt agrāk nefiksētu izpildījumu un padarīt to pieejamu sabiedrībai (nekomerciālos nolūkos). 
The innovative E-learning material Ethno-Didactics in Piano Practicing is designed for the use of professionally oriented music school piano pupils. The sheet music included in this E-learning material corresponds to the first edition or manuscript (see Bibliography: Scores). A sound track of folk tune arrangement is included, played by Nora Luse and recorded in Riga in 2012, on a Yamaha C piano Nr.6080451.
Nora Luse's copyright is observed in accordance with the Copyright Law, article 21: Educational and research use of contribution, on audiovisual materials created for use in educational institutions in non-profit manner. Nora Luse's related rights are observed in accordance with the Copyright Law, article 48: Performer's rights, on the exceptional right to record a previously unrecorded material and make it available to the public (free of charge).


Iesācēja pakāpe / Beginners' Level (Nr.1-14)

Vidējas grūtības pakāpe / Intermediate Level (Nr.15-28)

Augstākas grūtības pakāpe / Advanced Level (Nr.29-50)

 


 


Iesācēja pakāpe / Beginners' Level

Nr. KOMPONISTS NOTIS (pdf) Lejuplādēt AUDIO (mp3)
Metrāža Timing
No. COMPOSER SCORES(pdf) Download
1. Ilze Arne (1953) 1. Mēnestiņis zvaigznes skaita
1. The moon counts the stars
Lejupielādēt/Download 2:01
2. Ilze Arne 2. Tautiešami roku devu
2. I gave my hand
Lejupielādēt/Download 0:45
3. Ilze Arne 3. Trīs sidraba upes tek (2.red.)
3. Three silver rivers run (2nd ed.)
Lejupielādēt/Download1:12
4. Pauls Dambis (1936) 1. Visas māsiņas bijām
1. We were all sisters
Lejupielādēt/Download 0:21
5. Pauls Dambis 2. Birzgales dancis
2. Birzgale dance
Lejupielādēt/Download 0:28
6. Pauls Dambis 3. Mīdāmā dziesma
3. Stomping song
Lejupielādēt/Download 2:02
7. Pauls Dambis 4. Alsungas padancis
4.Alsunga dance
Lejupielādēt/Download 0:30
8. Pauls Dambis 5. Bukaraga dziesma
5. Bukaraga song
Lejupielādēt/Download 0:32
9. Pauls Dambis 6. Diždancis
6. Big dance
Lejupielādēt/Download 0:55
10. Pauls Dambis 7. Apaļdancis
7. Round dance
Lejupielādēt/Download 0:55
11. Pauls Dambis 8. Sudrabiņa lietiņš lija
8. Silver rain was falling
Lejupielādēt/Download 0:59
12. Pauls Dambis 9. Kūko, mana dzeguzīte
9. Cuckoo, little cuckoo
Lejupielādēt/Download 1:05
13. Pauls Dambis 10. Dej’, māsiņa, līdz ar mani
10. Dance with me, dear sister
Lejupielādēt/Download 0:37
14. Oļģerts Grāvītis (1926) Kas tie tādi, kas dziedāja
Who are these people singing around
Lejupielādēt/Download 1:28


Vidējas grūtības pakāpe / Intermediate Level

Nr. KOMPONISTS NOTIS (pdf) Lejuplādēt AUDIO (mp3)
Metrāža Timing
No. COMPOSER SCORES(pdf) Download
15. Arta Arnicāne (1982) Caur sidraba birzi gāju
I walked in the silvery grove
Lejupielādēt/Download 3:31
16. Romualds Kalsons (1936) 1. Ēdīgi, ēdīgi tie panāksnieki
1. How hungry the wedding guests are
Lejupielādēt/Download 1:28
17. Romualds Kalsons 2. Ar meitāmi dancot gāju
2. Dancing with girls
Lejupielādēt/Download 0:36
18. Romualds Kalsons 3. Sola mani māmulīte
3. Mother promising not to cry
Lejupielādēt/Download 1:04
19. Romualds Kalsons 4. Bērziņami balts krekliņis
4. Birch trees white gown
Lejupielādēt/Download 2:01
20. Romualds Kalsons 5. Sudrabota zīle brēca
5. Silver bird
Lejupielādēt/Download1:50
21. Romualds Kalsons 6. Sēdēja māsiņa
6. Sister was sitting
Lejupielādēt/Download 1:06
22. Romualds Kalsons 7. Kusti, kusti, ūdenszāle
7. Cry, sister, cry
Lejupielādēt/Download 1:05
23. Romualds Kalsons 8. Mēs deviņi bāleliņi
8. We are nine boys
Lejupielādēt/Download 1:48
24. Romualds Kalsons 9. Žēl man bija divu lietu
9. Two things I missed
Lejupielādēt/Download 1:30
25. Romualds Kalsons 10. Vediet mani kur vezdami
10. Do not lead me through the fir wood
Lejupielādēt/Download 1:25
26. Romualds Kalsons 11. Kas tā tāda griezes galva
11. What is this bird sitting there
Lejupielādēt/Download 1:29
27. Romualds Kalsons 12. Sestdien labi ciemā braukti
12. Saturday is a visiting day
Lejupielādēt/Download 1:21
28. Edgars Raginskis (1984) Aijā, Ancīt, aijā
Sleep my sweet
Lejupielādēt/Download1:42


Augstākas grūtības pakāpe / Advanced Level

Nr. KOMPONISTS NOTIS (pdf) Lejuplādēt AUDIO (mp3)
Metrāža Timing
No. COMPOSER SCORES(pdf) Download
29. Jāzeps Vītols (1863-1948) Op.29/1. Skaisti dziedi lakstīgala
Op.29/1. You sing beautiful, oh nightingale
Lejupielādēt/Download 2:06
30. Jāzeps Vītols Op.29/2. Apkārt kalnu gāju
Op.29/2. I went round the mountain
Lejupielādēt/Download 1:24
31. Jāzeps Vītols Op.29/3. Āvu, āvu baltas kājas
Op.29/3. I put my white shoes
Lejupielādēt/Download 0:52
32. Jāzeps Vītols Op.29/4. Aijā, žūžū, lāča bērni’s
Op.29/4. Lullaby
Lejupielādēt/Download 2:19
33. Jāzeps Vītols Op.29/5. Trīcēt trīcēj visa Rīga
Op.29/5. All Riga was shaking strongly
Lejupielādēt/Download1:21
34. Jāzeps Vītols Op.29/6. Pūt, vējiņi, dzen laiviņu
Op.29/6. Dear wind, blow my boat
Lejupielādēt/Download 2:03
35. Jāzeps Vītols Op.29/7. Redz kur jāja div’ bajāri
Op.29/7. Look, two boyars riding
Lejupielādēt/Download 1:11
36. Jāzeps Vītols Op.29/8. Pati māte savu dēlu
Op.29/8. The mother to her son
Lejupielādēt/Download 1:57
37. Jāzeps Vītols Op.29/9. Kas to Līgo ielīgoja?
Op.29/9. Who started the Ligo Feast?
Lejupielādēt/Download 0:51
38. Jāzeps Vītols Op.29/10. Irbīt gulēj’ ceļmalā
Op.29/10. Little grouse lay on the roadside
Lejupielādēt/Download 1:33
39. Jāzeps Vītols Op.32/1. Māmiņ mani maz’ atstāja
Op.32/1. My mother left me young
Lejupielādēt/Download 1:58
40. Jāzeps Vītols Op.32/2. Ai, zaļā līdaciņa
Op.32/2. Oh, ye green pike
 
41. Jāzeps Vītols Op.32/3. Ko tu raudi, kas tev kaite
Op.32/3. Why are you crying?
Lejupielādēt/Download 2:36
42. Jāzeps Vītols Op.32/4. Aiz upītes jēri brēca
Op.32/4. Across the river there call the lambs
Lejupielādēt/Download 1:20
43. Jāzeps Vītols Op.32/5. Ej, saulīte, drīz pie Dieva
Op.32/5. Oh Dear sun, please set soon
Lejupielādēt/Download 2:37
44. Jāzeps Vītols Op.32/6. Aijā, bērniņ, pūpās
Op.32/6. Lullaby
Lejupielādēt/Download 1:25
45. Jāzeps Vītols Op.32/7. Maza biju, neredzēju
Op.32/7. I was a little girl when my mother died
Lejupielādēt/Download 2:20
46. Jāzeps Vītols Op.32/8. Sidrabiņa upi bridu
Op.32/8. I paddled in a silver river
Lejupielādēt/Download1:15
47. Marija Druste (1984) Folk Impression I:
Kur tu teci, gailīti
Where are you running, my Rooster
 
48 Marija Druste Folk Impression II:
Krauklīt's sēž ozolā
Raven in the Oak Tree
 
49. Marija Druste Folk Impression III:
Aijā, žūžū, lāča bērni
Lullaby
Lejupielādēt/Download 3:17
50. Marija Druste Folk Impression IV:
Skaisti dziedi, lakstīgala
You sing beautiful, oh Nightingale
Lejupielādēt/Download 2:20